פרופ' עופר אמיר

by Aramat Arnheim
4 שבועות ago
0 Views
 • תעודת הכרת מעמד ממשרד הבריאות
 • עבודה של מעל שלוש שנים במשרה אקדמית / מוסד להשכלה גבוהה
 • ותק של שבע שנים ומעלה בטיפול או הוראת קול
 • שני מחקרים ומעלה אשר פורסמו בעיתונות מקצועית רלוונטית
 • שתי הופעות לפחות בכנסים בינלאומיים בתחום הקול
 • שתי תעודות ומעלה של קורסים לטכניקת טיפול ו/או פיתוח קול
 • שתי השתלמויות בינלאומיות לפחות (סמינרים ו/או כנסים בתחום הקול) או בחו"ל או בארץ (מרצה אורח)
 • השלמת לימודי תואר שני בתחום רלוונטי לקול
 • השלמת לימודים לתואר שלישי בתחום רלוונטי לקול
 • חברות בארגון בינלאומי אחד של קול
 • תפקיד בכיר בארגון בינלאומי בתחום הקול
 • תפקיד בארגון או מוסד אקדמי בארץ בתחום הקול

ביוגרפיה